Disa har fått åtta valpar 2017-12-01.

Det blev fem hanar och tre tikar.